« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 329.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

329.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu
<br> ' ' " Statutární město Ostrava StatUtaFm mGStO OStrava Úřad mastského obvodu Vntkowce
<br> MěStSkÝ ObVOd Vítkovice odkbotr organizační,vnitřních věcí VÍTKAOYJCE - ury 4 „„,; StarOSta & L (')STŘAVAHŠ odborů/[V“ Ú vhuovncs
<br> písemnost evi/eenč
<br>.<.> ní 1 VITK/23324/20/BaM/Ko 5538111“ JÁ'Ý/ff-ÚL? ) (',' \!
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zn %,vyvěšena dne: &.fm
<br> BYÍO současně zveřejněno zveřejňujeme sňata dne na www.vitkovice.ostrava.cz zasPÉYPB?É.n-_c./l __ *; záměr propachtovat předmětu pachtu ;
<br> v budově č.p.1484,bytový dům,jenž je součástí pozemku parc.č.st.168/[ 1,k.ú.Zábřeh—VŽ,obec Ostrava,část obce Vítkovice,na ulici Stramberská 29 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v i.PP v levé části o celkové výměře 13 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> \ J'fknmame/cí.ÚÝ/fófalf fam;
<br> ? 58 O.499f12 \ G_ ' 49939 7 5153
<br> o.3995 CL _ 1648 1 f? 3 - 499f41 n
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb—Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> 'a
<br>.“:r.$.“ :: ;.<.>.Czů.„.':,;:- XXXXXXX XXXXXX i u _ „X-XXX X \,<.> -Z X.':_'u
<br> starosta
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 | I.1 www.vitkovice.ostrava.cz Čislo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovšceostravacz ID DS querT

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz