« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 331.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

331.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu
<br> ŽŠ Statutární matoucí/tíž“ VÍTKOVICE | OVICE 33 ao Statutární město Ostrava 231%offtšttgzxt'o.g„.ch „„,<.>,&.<.>.<.>.<.> am Městský obvod Vítkovice a kultury odbo,__ ___„67 5? _í'_ __4 ' již" starosta OSTR AVA- '! 0M." © vrncowcs
<br> VITKJ23327/20/BaM/Ků Ve smyslu ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zn
<br> písemnost: vfžncn číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ÍÍŽXJJ 93457
<br> ďyvěšena dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> sňata dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> za správnost.<.> „??/.“.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Bylo současně zveřejněno zverejnujeme C-,v V \: ta www.vítkovice.ostrava.! zamer propachtovat predmetu memu
<br> v budově č.p.1390,bytový dům,jenž je součástí pozemku parc.č.st.1468,k.ú.Zábřeh—VŽ,obec Ostrava,část obce Vítkovice,na ulici U Cementámy 29 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v levé části o celkové výměře 21 to2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> u (LEME/vmk/vv „267/ 2390 „z;
<br> jd ? 1 48/5
<br> ARF/'t Ct:—.<.>
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX.<.> “.<.>.<.>.; XX—er _.<.>.a—q.“
<br> starosta i 7! '“ _.Li,<.> ll
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 | '.www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovicoostravacz ID DS qubr27

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz