« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 332.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

332.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Statutární město OstraVa Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřních věcí
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu
<br> lo současně zveřejněno zveřejňujeme na WWW.Vítkovice.ostrava.cz
<br> k ltury V Městský obvod Vítkovice 6 “ OSTRAVAH! ITKÉwCŽ/ starosta 9 VÍTKOVICE odbor,<.>.&& 6M? písemnoslevmž r.“,i/ VITKJ'23329/20/BaM/Kó číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.' *
<br> Ve smyslu ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zneojwěšena _,„e
<br> sňata dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> za správnost.<.> /.\ „?i/).£_\l
<br> záměr propachtovat předmětu pachtu v budově č.p.719,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.348/3,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na
<br> ulici Zengrova 12 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v levé části o celkové výměře 16 tu2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepta
<br> \ ZENG Rai/ft _ 2/37? 75 mf“
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb—Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta
<br> CQ; _
<br> Miro náměstí X.703 ?S? Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 www.vitk0vice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800 posta©vitkoviceostravacz ID DS 7mqbr2?
<br> OSTRAVAH!

Načteno

edesky.cz/d/4370031

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
15. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz