« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 333.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

333.pdf
starosta
<br> VITK/23334/20/BaM/Kó
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znčm
<br> Bylo současně zveřejnenop na wmvvítkoviceostravac
<br> 1/1
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřních věcí
<br> a kuítury OSTRAVA! !!
<br> a vltaowc:
<br> zveřejňujeme
<br> záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu VITKOVICE
<br> odborďíť/ďž/
<br> sňata dne:,<.> a za správnost:.<.> /Z.<.> l&.<.> m
<br> v budově č.p.95,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.906,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Mírová 36A v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v ].P? V levé části o celkové výměře 12 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb—Vit/1822/70 ze dne 21.122020
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> star sta í ($(
<br> Mírové náměstí 1„ 703 79 Ostrava www.vitkovice.ostrava.cz posta©vitkovice.ostrava.cz
<br> „.<.>,-_-.„m _.JÉ_„„;„ <.>
<br> á in,—vc.„
<br>.-\ _ <.>,“M.;-.<.>.f—JC
<br> * r
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 Číslo účtu 1649309349/0800 ID DS 7mqbr27
<br> OSTRAVA! !!

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz