« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků Mašovice, Meclov, Třebnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

plánek
pozemek Třebnice
Obec Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br>
<br>
<br>
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553
Fax: 379428822 e-mail: podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PRODEJI POZEMKŮ
<br>
1.Obec Meclov oznamuje
zamýšlený prodej části pozemku
<br>
Obec katastr.území pozemek velikost druh pozemku
Meclov Třebnice u Domažlic 785/1* 230 m2 ostatní plocha
<br>
*pozemek bude oddělen geometrickým plánem z pozemku,viz plánek
<br>
<br>
2.Obec Meclov vyzývá
k podání případných námitek,nabídek a vyjádření a to nejpozději do 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Obecním úřadu Meclov <.>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese,nebo je-li
podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce Meclov
<br> Vyvěšeno na úřední desce úřadu a Elektronickou úřední desku:
<br> Vyvěšeno dne: 21.prosince 2020
<br> Sejmuto dne: 6.ledna 2021
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení:
plánek
9.12.2020
<br> httpszllmeclovobce.gepro.cz/$$lplugin/print
<br> Měřítko 1 :446
<br> 4
<br>,<.> <.>
<br> Í,- ML
<br> Geoportál GEPRO
<br> 1/1
pozemek Meclov
Obec Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br>
<br>
<br>
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553
Fax: 379428822 e-mail: podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PRODEJI POZEMKŮ
<br>
1.Obec Meclov oznamuje
zamýšlený prodej části pozemku
<br>
Obec katastr.území pozemek velikost druh pozemku
Meclov Meclov 1175* 43 m2 ostatní plocha
<br>
*pozemek bude oddělen geometrickým plánem z pozemku,viz plánek
<br>
<br>
2.Obec Meclov vyzývá
k podání případných námitek,nabídek a vyjádření a to nejpozději do 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Obecním úřadu Meclov <.>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese,nebo je-li
podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce Meclov
<br> Vyvěšeno na úřední desce úřadu a Elektronickou úřední desku:
<br> Vyvěšeno dne: 21.prosince 2020
<br> Sejmuto dne: 6.ledna 2021
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení:
plánek
8.12.2020
<br> https://meclov.obce.gepro.cz/1$/plugin/prínt
<br> GsoportáLQšEBQ -_tiS,l39vý,\Lý„SJurL
<br> Mříto 1 :446
<br> Geoportál GEPRO
<br> 1/1
pozemek Mašovice
Obec Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br>
<br>
<br>
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553
Fax: 379428822 e-mail: podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PRODEJI POZEMKŮ
<br>
1.Obec Meclov oznamuje
zamýšlený prodej části pozemku
<br>
Obec katastr.území pozemek velikost druh pozemku
Meclov Mašovice u Meclova 1273* 360 m2 ostatní plocha
<br>
*pozemek bude oddělen geometrickým plánem z pozemku,viz plánek
<br>
<br>
2.Obec Meclov vyzývá
k podání případných námitek,nabídek a vyjádření a to nejpozději do 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Obecním úřadu Meclov <.>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese,nebo je-li
podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce Meclov
<br> Vyvěšeno na úřední desce úřadu a Elektronickou úřední desku:
<br> Vyvěšeno dne: 21.prosince 2020
<br> Sejmuto dne: 6.ledna 2021
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení:

Načteno

edesky.cz/d/4368568

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz