« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Výzva - Splašková kanalizace a vodovodní řady a pro obytnou zónu Pod tratí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postre-000-2020-vyzva.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
<br> Odbor životního prostředí
<br> náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
<br> 344 20 Domažlice
<br> Spis.značka: ožP79073/zozo Číslo jednací: MeDO-68409/2020-Aul-DS Počet listů: 5
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: lenka.au|icka©mesto-domaz|ice.cz Datum: 4.12.2020
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍA URČENÍ LHÚTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK
<br> obec Postřekov,IČO 00253685,Postřekov č.p.270,345 35 Postřekov
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 26.10.2020
<br> žádost o vydání stavebního povolení
<br> podle ustanovení 9 15 odstl zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon'ij,a podle ustanovení 5 115 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):
<br> Vodovodní řady,splašková a dešťová kanalizace pro obytnou zónu Pod tratí,Postřekov
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje
<br> Název obce
<br> Identifikátory katastrálních území Názvy katastrálních území Parcelní Čísla dle evidence katastru nemovitostí
<br> Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku
<br> Čísla hydrologického pořadí
<br> ID útvaru povrchových vod
<br> Říční km vodního toku (konec stavby) Hydrogeologický rajón
<br> ID útvaru podzemních vod
<br> Plzeňský kraj
<br> Postřekov
<br> 726168
<br> Postřekov
<br> parc.Č.396/5,396/8,396/9,396/26,396/27,396/29,396/30,396/31,396/34,396/36,396/38,396/51,396/54,396/55,396/56,396/59,396/61,396/62,396/69,397,412/41,412/97,412/111,2521/4,2521/6,2525/2,2525/7,2525/8,2525/9,2525/11,2923,2930,2931/1,2931/2 v katastrálním území Postřekov
<br> 10262904
<br> bezejmenný LBP černého potoka
<br> 1-10-02-0220-0-00
<br> BER_019D Černý potok od pramene po tok Pivoňka
<br> 1,5 km
<br> 6212
<br> 62122 Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňk...

Načteno

edesky.cz/d/4368559

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz