« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Klánovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Klánovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12,Z 3134/12,Z 3137/12,Z 3140/12,Z 3141/12,Z 3144/12,Z 3145/12,Z 3146/12,Z 3147/12,Z 3149/12,Z 3154/12,Z 3155/12,Z 3157/12,Z 3159/12,Z 3160/12,Z 3162/12,Z 3163/12,Z 3165/12,Z 3166/12,Z 3171/12,Z 3172/12 <,>
<br> Z 3174/12,Z 3178/12,Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 52 odst.1 ve spojení s š 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,opakovaně informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12,Z 3134/12,Z 3137/12,Z 3140/12,Z 3141/12,Z 3144/12,2 3145/12,Z 3146/12,2 3147/12,2 3149/12,Z 3154/12,2 3155/12,Z 3157/12,2 3159/12,Z 3160/12,Z 3162/12,Z 3163/12,Z 3165/12,Z 3166/12,Z 3171/12,Z 3172/12,2 3174/12,2 3178/12,Z 3180/12 a 2 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených
<br> změn <.>
<br> Toto opakované oznámení zasíláme z důvodu,že kvůli technické závadě nemohlo být uskutečněno původně plánované Veřejné projednání dne 9.12.2020 od 9:00 hod.prostřednictvím on-line streamované videokonference,které je pro provedení projednání v době zavedení mimořádných opatření nezbytné.Za případné způsobené komplikace se omlouváme.Níže v textu naleznete nový termín konání tohoto projednání včetně aktualizovaných termínů,do kdy je možné se k projednávané dokumentaci vyjádřit <.>
<br> Všechna dosud zaslaná stanoviska,připomínky a námitky k projednávané územně plánovací dokumentaci zůstávají v platnosti.Konec lhůty pro jejich uplatnění je stanoven termínem konání veřejného projednání <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Pra...

Načteno

edesky.cz/d/4368225

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Klánovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz