« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 14.12.2020
<br> Spiszn.: OV/3798/2020-Tisj Č.j.: OV/25438/20 Tisj Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> E-mail: podatelna©kralovicecz Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datum: 18.12.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1
<br> kterého zastupuje
<br> GasNet Služby,s.r.o <.>,IČO 27935311,Plynárenská č.p.499/1,Zábrdovice,602 00 Brno 2,kterého zastupuje
<br> GASSPO,spol.s r.o <.>,IČO 45348774,Domažlická č.p.210,Klatovy IH,339 01 Klatovy 1 <,>
<br> (dále jen “navrhovate1"),podle š77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a Š: 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnicích: II.třídy č.193,201,204,205,206,229,231.232.II].třídy č.0274,1803,1806,19310,19311,19312,19313,19314,1934,1939,20125,20126,20127,20128,20129,20130.20131,20132,20133,20134,20135,20136,20137,20138,20139,20140,20140a,20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042,2043,20510,20511,20512,20513,2051321,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063,2064,2066,2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318,2319 a 23220 okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice H.a III.třídy/"),místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace V rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice,jako obecního úřadu obce s rozšířenou p...

Načteno

edesky.cz/d/4365799

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz