« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 18.prosince 2020
Č.j.: MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN
<br> MZDRX01DJGT0
<br> Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
<br> Australský svaz
Finská republika*
Francouzská republika*
Irská republika*
Islandská republika*
Japonsko
Korejská republika
Maltská republika*
Norské království*
Nový Zéland
Řecká republika*
Singapurská republika
Španělské království*
Thajské království
Vatikánský městský stát
<br> a
<br> Azorské ostrovy,Portugalská republika*
Madeira,Portugalská republika*
<br> Země nebo jejich části označené hvězdičkou (*) jsou země nebo jejich části označené
dle bodu III.1 pro účely bodu 1.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví <,>
č.j.MZDR 20599/2020-43/M IN/KAN,ze dne 14.prosince 2020 <.>
<br> Toto sdělení se vydává s účinností od 21.prosince 2020 od 0:00 hod <.>
<br> vjotnic/t
v r
<br> v'"®
MUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
^ninižtr zdravotnictví
<br> doc <.>
<br> \ %
\%
<br> KW
<br> Str.1 z 1
<br> *MZDRX01DJGT0*
<br>
<br> Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Sděluji,že tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134490368-25977-
201218163919,skládající se z 1 listu,se doslovně shoduje s obsahem vstupu <.>
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
<br> Subjekt,který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
<br> Datum vyhotovení doložky:
18.12.2020
<br> Jméno,příjmení a podpis osoby,která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.c...

Načteno

edesky.cz/d/4365690

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz