« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CVCVAK_Sklené-nOsl-2021-kalk.pdf
Příloha č.19 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> 2021
Tabulka č.1
<br> I Příjemce vodného a stočného Obec Sklené nad Oslavou
<br> II Provozovatel – název a IČO Obec Sklené nad Oslavou IČO: 00295400
<br> III Vlastník – název a IČO Obec Sklené nad Oslavou IČO: 00295400
<br> IV Formulář A až F A – výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné
<br> V Index 1 až x A 1 a A 2
<br> VI IČPE související s cenou
<br> Vodovod,ČOV a splašková kanalizace Sklené nad Oslavou
<br> Řádek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Nákladové položky
Voda pitná Voda odpadní
<br> 2020 2021 Rozdíl 2020 2021 RozdílOč.skut.Kalkul.Oč.skut.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Materiál
1.1 - surová voda podzemní + povrchová
<br> 1.2
<br> 1.3 - chemikálie 110 110
1.4 - ostatní materiál 234 300
2.Energie
2.1 - elektrická energie
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)
3.Mzdy
3.1 - přímé a režijní mzdy
3.2 - ostatní osobní náklady
4.Ostatní přímé náklady
4.1 - odpisy
4.2 - opravy infrastrukturního majetku
4.3 - nájem infrastrukturního majetku
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku
5.Provozní náklady
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod
5.2 - ostatní provozní náklady externí
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
6.Finanční náklady
7.Finanční výnosy
8.Výrobní režie
9.Správní režie
10.Úplné vlastní náklady
<br> A
9,76 13,19 3 16,00 20,35 4
<br> B
0
<br> C Počet pracovníků 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
<br> VÝPOČET (KAKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO
KALENDÁŘNÍ ROK
<br> 6115-748269-00295400-1/1,6115-748269-00295400-1/2,6115-748269-00295400-2/1,6115-
748269-00295400-3/1,6115-748269-00295400-4/1
<br> 7 338 7 400
- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k
čištění 2 200 2 200
<br> 4 072 2 000
<br> 25 478 25 478 118 728 118 728
<br> 257 146 257 146 235 138 235 136
<br> 54 743
<br> 57 827 58 000 46 701 46 700
<br> 16 170 16 170 19 969 19 969
<br> 360 803 358 904 -1 899 422 970 477 776 54 806
Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku
podle VÚME
Pořizovac...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz