« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet_pro_rok_2021.pdf
Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
<br> Organizační
<br> třídění RS Název Rozpočet 2020
<br> Stav běžného účtu ( rozpočtová rezerva) 4 000 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 930 040,00
<br> 1XXX Daňové příjmy 3 149 000,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 600 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výd.č.8 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výn.60 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000,00
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 260 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy -z.p.f.5 000,00
<br> 1340 Popl.za provoz syst.likv.kom.odp.131 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 600,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 400,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 18 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 181 000,00
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 410 240,00
<br> 1012 Příjmy z pronájmu pozemků 26 000,00
<br> 2310 Pitná voda 85 000,00
<br> 2321 Odv.a čišt.odp.vod a nakl.s kaly 236 916,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba inž.sítí 13 950,00
<br> 3639 Ostatní příjmy z vlastních činností 1 000,00
<br> 3725 Využ.a znešk.komun.odpadů 46 374,00
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 300 000,00
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00
<br> 4xxx Přijaté transfery 70 800,00
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00
<br> VÝDAJE CELKEM 2 957 040,00
<br> 5XXX Běžné výdaje 2 952 040,00
<br> Rozpočet obce Sklené nad Oslavou na rok 2021
<br>
<br> 2212 Silnice 100 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 10 000,00
<br> 2310 Pitná voda 140 000,00
<br> 2321 Kanalizace a ČOV 200 000,00
<br> 3113 Základní školy 3 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00
<br> 3326 Poř.zach.a obn.hod.míst.kult.p.30 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 540,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00
<br> 3399 Ost.zálež.kult.cír.a sděl.prostř.30 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v ma...

Načteno

edesky.cz/d/4365016

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz