« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Mateřská škola Horní Újezd - schválený rozpočet na rok 2020 (Kč), schválený střednědobý výhled… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mateřská škola Horní Újezd - rozpočet 2020, středn. výhled rozpočtu na r. 2020. [0,02 MB]
Mateřská škořa Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
<br> EČO 71003215
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč) <.>
<br> Základní členění
<br> Hlavní činnost
<br> Doplňková činnost
<br> Výnosy z dotace od Krajského úřadu 1 883 DOO,- O Výnosy z příspěvku zřizovatele 210 000,- 0 Ostatní výnosy -— sponzorské dary 20 000,- O Výnosy z dotace na tzv.šablony 158 OOO,- 0 Ostatní výnosy - stravné 130 000,— 13 000,- C elk s m výnosy 2 401 000,- 13 000,- Mzdové náklady 1 883 OOO,- 0 Provozní náklady 200 000,- 0 Náklady na tzv.šablony 158 000,- 0 Náklady na zhotovení obědů 130 000,- 13 000,— C e | k e m náklady 2 371 OOO,- 13 000,- Hospodářský výsledek + 30 000; O
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne 29.11.2019,bod 9 <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ; „f
<br> Ludrfp a Juzová,ředitelka školy
<br> Mateřská škola Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
<br> IČO 71003215
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu (tis.Kč)
<br> Záktadní členění 2020 - HČ 2020 - DČ 2021 - HČ 2021 - Dč 2022 - HČ 2022 - DČ Výnosy z dotace od KrÚ 1 883,- 0 1 900,— 0 1 950,- 0 Výnosy z příspěvku zřizovat.210,- 0 210,— 0 210; 0 Ostatní výnosy — sponz.dary 20,— 0 20,- 0 21,- 0 Výnosy z dotace - šablony 158,— 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - stravné 130,- 13; 132; 13,- 132,- 14,- 0 9 I i( e m - výnosy 2 401,- 13,- 2 262,- 13,- 2 313,- 14,- Mzdově náklady 1 883; 0 1 900,— 0 1 950,- 0 Provozní náklady 200,- 0 205,— 0 210,— 0 Náklady na tzv.šablony 158,- 0 0 0 0 0 Náklady na zhotovení obědů 130,» 13,- 132,- 13,- 132; 14,- 0 e I k e m - náklady 2 371,- 13,- 2 237,- 13,- 2 292,— 14,— Hospodářský výsledek +30,- 0 +25,- 0 +21,- 0
<br> Vysvětlivky: HČ — hiavní činnost,DČ — doplňková činnost.Schváieno zastupitelstvem obce dne 29.11.2019.bod 9 <.>
<br> -dmila Juzová,ředitelka školy

Načteno

edesky.cz/d/4365001


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz