« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočina - Rozpočtový výhled pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce Vysočina pro roky 2021 až 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctovy_vyhled_pro2021-25.docx
DŘEVÍKOV 55
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO STŘEDNĚDOBÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE OBCE VYSOČINA
PRO ROK 2021,2022,2023,2024,2025
Částky v tisících
R O K
<br>
Č.ř <.>
<br>
2021
2022
2023
2024
2025
<br> A
<br> Počáteční stav peněž.prostředků k 1.1 <.>
4 010
4 040
4 040
4 042
4 050
<br> P1
Třída 1
Daňové příjmy
9 000
8 000
8 500
8 500
8 500
<br> P2
Třída 2
Nedaňové příjmy
350
350
370
370
370
<br> P3
Třída 3
Kapitálové příjmy
10
18
20
20
20
<br> P4
Třída 4
Přijaté dotace
5000
2 000
1 950
1 952
2 000
<br>
<br> C E L K E M
14 360
10 368
10 840
10 842
10 890
<br> V1
Třída 5
Běžné (neinvestiční) výdaje
9 500
9 600
9600
9 600
9 700
<br> V2
Třída 6
Kapitálové (investiční) dotace
3 900
150
150
150
150
<br>
<br> C E L K E M
13 400
9 750
9 750
9 750
9 850
<br> D
P-V
Hotovost běžného roku
960
618
1 090
1 092
1 040
<br> E
A+D
Hotovost na konci roku
3 678
3 808
3 870
3 878
3900
<br>
<br>
<br> Ve Vysočině 19.11.2020
Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
Rozpočtový výhled pro střednědobé finanční plánování schválen obecním zastupitelstvem 2020 <.>
<br> Vyvěšeno
Vyvěšeno i v elektronické podobě <.>
obec VysoEina

Načteno

edesky.cz/d/4364938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz