« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OBEC KLOKOČNÁ
<br> Přijmy
<br> Daň z příjmů ze závislé činnosti FO
<br> Daň z příjmů sam.výdělečné činnosti OSVČ Daň z příjmů FO vybírané zvl.sazbou Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce
<br> Daň DPH
<br> Poplatek ze psů
<br> Správní poplatky
<br> Daň z hazardních her
<br> Daň z nemovitosti
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příspěvek státu na chod obecního úřadu Celkem za paragraf
<br> Ostatní záležitosti pozemních komu níkací Inv.přijaté transf.od krajů - dotace na chodníky Celkem za paragraf
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
<br> Inv.přijaté transf.od krajů - dotace SFŽP
<br> Inv.přijaté transf.od krajů - dotace KÚSK
<br> Celkem za paragraf
<br> Veřejný rozhlas Inv.přijaté transf.od krajů - dotace na rozhlas Celkem za paragraf
<br> Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb
<br> Příjmy z pronájmu Rodinné centrum Klokajda
<br> Celkem za paragraf
<br> Pohřebnictví Příjmy z pronajmu hrobových mist Ceíkem za paragraf
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n.příjmy z pronájmu pozemků
<br> Pachtovní smlouva se ZEA Svétíce
<br> Pachtovm' smlouva s p.Zajíčkem
<br> Pashtovnr' smIouva Lesni škoíka Celkem za paragraf
<br> Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb TKO - popl.za popelnice Celkem za paragraf
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání & zneškodňování K0 - Ekokom Celkem za paragraf
<br> Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za paragraf
<br> Paragraf Položka
<br> 2219
<br> 2321
<br> 3349
<br> 3399
<br> 3632
<br> 3639
<br> 3722
<br> 3725
<br> 3745
<br> Stránka 1 z 7
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1361 1381 1511 3111 4112
<br> 4222
<br> 3121 4213 4222
<br> 4222
<br> 2111 2132
<br> 2111
<br> 2131
<br> 2111
<br> 2324
<br> 2111
<br> ramia/W ROZPOCET 2021
<br> Schválená částka
<br> 859 096 Kč
<br> 12 992 Kč
<br> 81 200 Kč 506 688 Kč 20 520 Kč
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4364548

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz