« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Nařízení města Soběslavi č. 01/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod "LHO Tábor"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Soběslavi č. 01/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod "LHO Tábor"
NAŘÍZENÍ
<br> MĚSTA SOBĚSLAVI
<br>
Č.01/2020
<br>
O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ
OSNOVY
<br> PRO ZAŘIZOVACÍ OBVOD
„LHO TÁBOR“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rada Města Soběslavi vydává podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona
č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a 2 a § 102 odst.2 písm.d)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br> Dne 31.12.2021 končí platnost lesní hospodářské osnovy,zpracované pro zařizovací obvod
nazvaný „LHO Tábor“.Městský úřad Soběslav,jako orgán státní správy lesů,příslušný podle
§ 48 odst.2 písm.d) lesního zákona,proto tímto vyhlašuje záměr zadat dle ustanovení § 25
odst.1 lesního zákona zpracování nové lesní hospodářské osnovy s platností od 1.1.2022
do 31.12.2031 <.>
<br>
Čl.2
<br> Vymezení základních pojmů
<br> (1) Lesní hospodářská osnova (dále jen „osnova“) – písemný materiál,ve kterém je popsán
stav lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa k datu začátku platnosti
osnovy a jsou zde navržena případná hospodářská opatření (zejména výchova a obnova
lesních porostů prostřednictvím úmyslných těžebních zásahů a zalesnění vzniklých
holin) <.>
<br> (2) Zařizovací obvod – území,ve kterém je zpracována osnova se stejnou dobou platnosti <.>
<br> (3) Vlastnický separát – část osnovy zpracovaná pro lesní majetek jednoho vlastníka nebo
jedné skupiny spoluvlastníků.Obsahuje zejména výpis z hospodářské knihy s popisem
porostů a návrhem hospodářských opatření,výřez z lesnické mapy a případné další
náležitosti <.>
<br>
Čl.3
<br> Vymezení zařizovacího obvodu
<br> Zařizovací obvod „LHO Tábor“ je tvořen těmito katastrálními územími (příp.jejich částmi –
hranice s LHC J.Hradec) následujících obcí:
<br> Obec Katastrální území
Tučapy u Soběslavi část k.ú.Tučapy u Soběslavi,Brandlín u Tučap,část k.ú.Dvorce u
<br> Tučap
Hlavatce Hlavatce,Vyhnan...

Načteno

edesky.cz/d/4364187

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz