« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské čás'tjřměsta Brna Mariánské „212% 617 00 gmo č.j.MMB/0525631/2020/Vich
<br> 17-42— 2029 „.402 555 VZ
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit.darovatq pronajmout,pronachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako vým—osu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej dvou částí pozemku p.ě.2309 ostatní plocha,ostatní komunikace o celkové výměře 138 m2 (89 m2 + 49 mz) vk.ú.Cernovice
<br> 208/4 2209 -- Fig
<br> 2208/5 ggg/.g 222
<br>._4'._.<.> _.- -
<br> „ v,<,> si.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,/' '/'// ' „r- "x <.>,„v,/,1.1/ 1 Jx _:.r'r v'í/J/I.! »,— »,<,>.".:,tr„,<.> -.<.> „>.<.> _ „ <.>
<br> „W.<.>.<.>.<.> *“:T.9“o!*.n\!€ť_z:3*.".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.""" H " 93 Z „mamma—“'a“ 2392 43072
<br> M
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k “nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarovamarcelaabrno.cz
<br> 2.propachtování pozemku p.č.2337/4 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú.Černovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor A/Iagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcelangrno.cz)
<br> ' 3.pronájem - části pozemku p.č.1388 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 45 m2 — pozemku p.č.1396 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 vše v k.ú.Tuřany
<br> č.j.MMB/0525631/2020/Vich '
<br> 1390//
<br> 1388
<br> :|: (a (D
<br> »
<br> E “0 C "(D.! (I) C D L
<br> : ;— \
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám...

Načteno

edesky.cz/d/4363546

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz