« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Sbírka zákonů 231 -20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 231 Rozeslána dne 17.prosince 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 564.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br>
<br> 564
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 17.prosince 2020 č.1341
<br> o změně krizových opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 18.prosince 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.mění usnesení vlády ze dne 14.prosince 2020 č.1332,vyhlášené pod č.533/2020 Sb <.>,tak,že
<br> 1.v bodu I/2 písmeno d) zní:
„d) kongresy,vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,s výjimkou praktické výuky a praxe podle
<br> zákona č.95/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,zubního lékaře a farmaceuta,ve znění
pozdějších předpisů,a podle zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdra-
votnických povoláních),ve znění pozdějších předpisů,profesního vzdělávání členů jednotek po-
žární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek,jejichž
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti,nejde-li o zkouš...

Načteno

edesky.cz/d/4362464

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz