« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Krizové opatření maloobchod a služby 18.12.- 23.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14.prosince 2020 č.1332
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 18.prosince 2020 od 00:00 hod.do dne 23.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody
<br> a bary),s výjimkou:
a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
<br> stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských
zařízeních) <,>
<br> b) v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků
a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám,a to pouze v čase mezi 05:00 hod.a 22:59 hod <.>
<br> tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím,že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 23:00 hod.a 04:59 hod.<,>
<br>
2.dále
<br> a) koncerty a jiná hudební,divadelní,filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků,s tím,že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
<br> výkonu vlastní produkce a pouze p...

Načteno

edesky.cz/d/4362463


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz