« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Krizové opatření volný pohyb 18.12.-23.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14.prosince 2020 č.1334
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 18.prosince 2020 od 00:00 hod.do dne 23.prosince 2020
do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod.do 04:59
hod.s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.výkonu povolání <,>
<br> 3.výkonu činností sloužících k zajištění
<br> a) bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
b) ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče <,>
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
d) služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
<br>
4.neodkladných cest,jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
<br> ochrany života,zdraví,majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů <,>
<br> 5.venčení psů do 500 metrů od místa bydliště <,>
<br> 6.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření <,>
<br> 7.cest zpět do místa svého bydliště;
<br> II.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.do 22:59
hod.s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti...

Načteno

edesky.cz/d/4362462

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz