« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 15. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15. zasedání zastupitelstva
15.ZASEDÁNÍV ZASTUPITELSTVA OBCI; DEPOLTOVICE SEKONA
<br> 14.12.202g v 17:90 Hoorn VE SPOLECENSKEM DOME
<br> Program zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Návrh rozpočtu obce Děpoltovice na rok 2021 4) Záměry na pronájem,prodej
<br> 5) Obecně závazné vyhlášky obce Děpoltovice
<br> 6) Různé
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: X.XX.XXXX místostarostka obce Sejmuto dne: 15.12.2020
<br> Zasedání proběhne za zvýšených hygienických opatření <.>
<br> Zápis a usnesení
<br> 15.zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice,konaného dne 14.12.2020 od 17:00 hodin <.>
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin místostarostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajícíl).Přítomno je 6 zastupitelů viz prezenční listina a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> 0 slovo požádala zastupitelka paní XXXX XXXXXXXX,oznámila přítomným a XX proč svou
<br> ústní rezignaci vzala zpět a usvětlila své důvody.Nadále chce pokračovat vZO jako
<br> !
<br> zástupce obuatel zčásti Nivy.Vy_tkla vedení obce,že se do XXX vposledních letech neinvestuje,v letošním roce pú pouze XXtisíc.Zádá o větší investice do XXX.Odpověď paní místostarosth
<br> V roce XXXX se do části rekreační oblasti Niw investovalo do dopravního značení,opravv altánul nákupu lavic a stolu do altánu,kameniva na opravu cest,údržby komunikací a do nádob na tříděný odpad.Cenová nabídka na multifunkční hřištěI které si přála paní zastupitelka XXXX XXXXXXXX bvla cca X XXX XXX,—Kč,proto se od realizace upustilo,místostarostka obce jedná o opravě hřiště a čeká na cenovou nabídku nového oplocení a herních prvků <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Ing.Jana Kubernáta a XXXXXXXX XXXXXXXX azapisovatele Kateřinu Bláhovou.Knávrhu nebyly vzne...

Načteno

edesky.cz/d/4362210

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz