« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Zápis a usnesení ze 13. zastupitelstva (09.12.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13_Výpis usnesení.pdf
PROGRAM:
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu,určení zapisovatele zápisu
4.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> Usnesení č.209/2020/ZM-13
5.Volba přísedících Okresního soudu ve Strakonicích
<br> Usnesení č.210/2020/ZM-13
6.Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany na rok
<br> 2021
Usnesení č.211/2020/ZM-13
<br> 7.Program pro poskytování dotací na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany na
rok 2021
<br> Usnesení č.212/2020/ZM-13
8.Realizace a financování akce "Oprava komunikace 5c ve Volyni na pozemku p.č.894" (ul <.>
<br> Sportovní)
Usnesení č.213/2020/ZM-13
<br> 9.Odkoupení pozemku parc.č.1764/7 a pozemku parc.č.1764/8,oba v k.ú.Volyně
Usnesení č.214/2020/ZM-13
<br> 10.Prodej části pozemku parc.č.677 v k.ú.Zechovice a budoucí koupě části pozemku parc.č <.>
671 v k.ú.Zechovice
<br> Usnesení č.215/2020/ZM-13
11.Kupní smlouva na pozemek parc.č.1780/12 k.ú.Volyně včetně veškerých jeho součástí a
<br> příslušenství
Usnesení č.216/2020/ZM-13
<br> 12.Ceny za vodné a stočné 2021
Usnesení č.217/2020/ZM-13
<br> 13.Rozpočtové opatření č.5 na rok 2020
Usnesení č.218/2020/ZM-13
<br> 14.Rozpočet města Volyně na rok 2021
Usnesení č.219/2020/ZM-13
<br> 15.Střednědobý výhled rozpočtu města Volyně na období 2022 – 2031
Usnesení č.220/2020/ZM-13
<br> 16.Zápis z jednání Kontrolního výboru
Usnesení č.221/2020/ZM-13
<br> 17.Zápis z jednání Finančního výboru
Usnesení č.222/2020/ZM-13
<br> 18.Různé a diskuse
19.Závěr
<br> K bodu č.4: Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Usnesení č.209/2020/ZM-13
Zastupitelstvo města Volyně
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Volyně z 12.zasedání ZM ze dne 16.září 2020 <,>
z 11.zasedání ZM ze dne 24.června 2020,z 10.zasedání ZM ze dne 22.dubna 2020 <,>
z 09.zasedání ZM ze dne 26.února 2020,z 08.zasedání ZM ze dne 11.prosince 2019,ze 07 <.>
<br> 1
Výpis usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva města Volyně
<br> ZA...
13_ZM_Zápis.pdf
Číslo zasedání: 13/2020
<br> Místo konání: Kinosál Městského úřadu,náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Datum konání: 09.12.2020 od 17,00 hod <.>
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXX
Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
Mgr.XXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXX
<br> MUDr.XXXXX XXXXXXX - dostavil se v XX,XX
Ing.XXXXXX XXXXX - dostavil se v XX,XX
Vladislav Kubeš
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX a Vladislav Kubeš
<br>
Nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města je výpis usnesení <.>
<br> 1.bod programu
Zahájení
Třinácté jednání Zastupitelstva města Volyně zahájil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který přivítal
přítomné.Dále uvedl,že zápis z 12.zasedání zastupitelstva města ze dne 16.září 2020 byl řádně vyvěšen
a zveřejněn,žádné námitky a připomínky nebyly k němu do dnešního dne vzneseny,zápis byl rovněž
řádně ověřen.Jelikož nikdo z přítomných zastupitelů neměl námitky,konstatoval,že zápis je právoplatný <.>
Z celkového počtu 15 zastupitelů je v době zahájení přítomno 13 zastupitelů,pan MUDr.Chalupa
a Ing.Jirsa se dostaví na jednání později.Zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.Starosta
upozornil přítomné,že z dnešního zasedání bude pořízen zvukový záznam,který bude zveřejněn na
webových stránkách města Volyně <.>
<br> 2.bod programu
Schválení programu jednání
Pozvánka na 13.řádné zasedání Zastupitelstva města Volyně obsahuje program tak,jak jej schválila rada
města na svém 30.zasedání,které se konalo dne 25.11.2020 <.>
<br> Hlasování č.1 o schválení navrženého programu: 13/0/0
Program jednání zastupitelstva byl schválen <.>
<br> 3.bod programu
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu,určení zapisovatele zápisu
Návrh členů návrhové komise: RNDr.XXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX a Ing.XXXXXXXXX XXXX
Hlasování č.X o volbě návrhové komise: XX/X/X
<br> 1
Zápis z 13.zasedání Zastupitelstva města Volyn...
tab.Výsledky hlasování.pdf
Jmenovité hlasování
<br> Jméno a příjmení zastupitele
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Mgr.XXXXX XXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
MUDr.XXXXXXX XXXXX --- --- --- A A A A A A A A A A A A A A
XXXX XXXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
RNDr.XXXXXXX XXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kubeš Vladislav A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ing.XXXXXXXXX XXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ing.XXXXXXX XXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ing.XXXXXXX XXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
XXXXXX XXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ing.XXXX XXXXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
MgA.XXXXX XXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
XXXXXXXXX XXXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ing.XXXXX XXXXXX --- --- --- A A A A A A Z A A A A A A A
A-pro,N-proti,Z-zdržel se
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
o
<br>
pr
<br> og
ra
<br> m
u
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.2
<br>
ná
vr
<br> ho
vá
<br> k
om
<br> is
e
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.3
<br>
ov
ěř
<br> ov
at
<br> el
é
<br> Hl
as
<br> ov
án
<br> í č
<.> 4
<br>
20
<br> 9/
20
<br> 20
/Z
<br> M
-1
<br> 3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.5
<br>
21
0/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> Hl
as
<br> ov
án
<br> í č
<.> 6
<br>
21
<br> 1/
20
<br> 20
/Z
<br> M
-1
<br> 3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.7
<br>
21
2/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.8
<br>
21
3/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.9
<br>
21
4/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
0
<br> 21
5/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
1
<br> 21
6/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
6
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
2
<br> 21
7/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
3
<br> 21
8/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
la
<br> so
vá
<br> ní
č
<br>.1
4
<br> 21
9/
<br> 20
20
<br> /Z
M
<br> -1
3
<br> H
l...

Načteno

edesky.cz/d/4360898

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz