« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Rozpočtové opatření č. 11/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 11/2020
Obec Stožec,IČO 00250686
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1112020
<br> KEO4 1.8.4 UROOS
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Po! org.! org2 N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1340 135 000.00 50,00 135 050,00 Poplatek za provoz systému 1381 25 000.00 2 000.00 2? 000,00 Daň z hazardních her Celkem za Par: 160 000,00 2 050,00 162 050,00 2212 2324 43 500,00 10 000,00 53 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 2212 43 500,00 10 000.00 53 500.00 Silnice 3639 2131 35 000,00 ? 750.00 42 750,00 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 3111 5 784 050.00 458 700,00 6 242 750,00 Příjmy z prodeje pozemků Celkem za Par: 3639 5 819 050,00 466 450,00 6 285 500,00 Komunální služby a územní rozvoj 6330 4138 615 000.00 75 000,00 690 000,00 Převody z vlastní pokladny Celkem za Par: 6330 615 000,00 75 000,00 690 000,00 Převody vlastním fondům v Příjmy celkem 5 637 550,00 553 500,00 7 191 050,00
<br> 1l3
<br> Obec Stožec,lČO 00250005
<br> KEO4 1.0.4 UROOG
<br> Rozpočtové změny 8 důvodovou zprávou
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgZ N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2142 5031 25 000,00 5 000.00 30 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Celkem za Par: 2142 25 000,00 5 000,00 30 000,00 Ubytování a stravování 2310 5011 7777 7 000,00 10 000,00 17 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 2310 5021 15 000.00 10 000,00 25 000,00 Ostatní osobní výdaje 2310 5032 7777 550,00 1 000,00 1 550,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2310 5032 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Povinně pojistné na veřejné zdravotní 2310 5169 114 000.00 30 000,00 144 000,00 Nákup ostatních služeb 2310 5159 7777 65 000,00 60 000,00 125 000,00 Nákup ostatních služeb 2310 5171 7777 274 000,00 89 000,00 353 000,00 Opravy a udržování 2310 5171 48 000,00 81 000,00 129 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 2310 529 550,00 282 000,00 811 550,00 Pitná voda 2321 5011 5555 7 000,00 10 000,00 17 000,00 Platy zaměstnanc...

Načteno

edesky.cz/d/4360595

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz