« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh výhledu
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA NA OBDOBÍ 2022-2024
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 (v tis.Kč)
<br>
<br>
Řádek
 
 
2022
2023
2024
<br> P1
třída 1
Daňové příjmy
61 500
61 500
62 000
<br> P2
třída 2
Nedaňové příjmy
16 160
16 088
16 582
<br> P3
třída 3
Kapitálové příjmy
-
-
-
<br> P4
třída 4
Přijaté dotace
1 500
1 500
1 500
<br> P
 
Příjmy celkem
79 160
79 088
80 082
<br> V1
třída 5
Běžné/neinvestiční výdaje
71 000
71 000
71 500
<br> V2
třída 6
Kapitálovéúinvestiční výdaje
1 000
1 000
1 000
<br> V
 
Výdaje celkem (po konsolidaci)
72 000
72 000
72 500
<br>  
Příjmy z financování
 
 
 
<br> P5
8115
zůstatek fin.prostředků z předchozího roku
6 493
6 307
6 566
<br> P6
 
úvěry krátkodobé (do 1 roku)
-
-
-
<br> P7
 
příjem z vydání krítkodobých dluhopisů
-
-
-
<br> P8
 
příjem z vydaní dlouhodobých dluhopisů
-
-
-
<br> P9
 
ostatní (aktivní likvidita)
-
-
-
<br> +F
P5 až P9
Příjmy z financování celkem
6 493
6 307
6 566
<br>  
Výdaje z financování
 
 
 
<br> V3
8115
zůstatek fi.prostředků do následujícího roku
6 307
6 566
9 043
<br> V4
 
splátka krátkodobých úvěrů
-
-
-
<br> V5
 
splátky dl.úvěrů (snížení emisí a energ.úspory ZŠ Klimkovice)
944
944
-
<br> V6
 
splátky dl.úvěrů (refinancování půjčky ze SFŽP na kanalizaci města)
517
-
-
<br> V7
 
splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace města)
1 986
1 986
1 986
<br> V8
 
splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace Josefovice)
8 319
2 319
2 319
<br> V9
 
splátka dlouhodobých úvěrů (koupě budovy č.p.215)
780
780
-
<br> V10
 
splátka dlouhodobých úvěrů (koupě pozemků)
800
800
800
<br> V11
 
splátka krátkodobého dluhopisu
-
-
-
<br> V12
 
splátka dlouhodobého dluhopisu
-
-
-
<br> V13
 
ostatní (aktivní likvidita)
-
-
-
<br> -F
V3 až V13
Výdaje z financování celkem
13 653
13 395
14 148
<br> F
P5 až V13
Celkem financování
-7 160
-7 088
-7 582
<br>
<br>
Komentář
<br> VÝDAJE
Běžné výdaje:
V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje <.>
V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané kapitálové výdaje,například roz...

Načteno

edesky.cz/d/4357127


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz