« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 304.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

304.pdf
77
<br> 1/13
<br> 77/477
<br> Bylo současně zveřejněno
<br> statutární město Ostrava na www.vitkovice.ostrava.cz Uřad městského obvodu Ostrava-Jih - Statutární město Ostrava ' " ' ' ' * ú'a étkéh de'rk' odbor vystavby a zrvotmho prostredí odgoír'norsgšnizaežgi,girl/měn g),/ge a kultury OSTRAVAH! Vaše značka: 9 vf'rxowce že dne: 2 j.: JlH/lO5993/20/V P/Kle ' - ' ' - Statutarm mesto Ostrava Sp.zn.<.> 5 JIH/091672/l9/VŽP/15 Úřad městského obvodu Vyřizuje: lva Kleinová ' V ?; ICE Telefon: +420 599 430 310 !.<.>.<.>.odbor.<.>.<.> E-marl: [vaklegngygkggva ih.gz “d č.W A písemnostem en n,<,> Datum: 15.prosince 2020 číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„ KŽŽŠ/ď' vyvěšena dne/ýiď STAVEBNÍ POVOLENÍ zasprávnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ROZHODNUTÍ č.183/2020K
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor výstavby a životního prostředí,obdržel dne 1.11.2019 a dále doplněním ve dnech 25.6.2020,22.7.2020 a 5.10.2020 od stavebníka - Statutární město Ostrava,IČ 00845451,Prokešovo nám.1803/8,Ostrava,729 30 prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,IČ 45193673,Nádražní 28/3114,Ostrava—Moravská Ostrava,729 71,žádost o stavební povolení na část stavby — stavební úpravy "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská — Stavební úprava komunikací v ulici Moravská — SO 101 Úprava komunikace a chodníku“,na pozemcích p.p.č.1028/7,566/145,566/108,566/179,566/71 v kat.území Zábřeh nad Odrou,na pozemcích p._p.č.798/1,200/34,200/8,200/11,211/27,200/6,200/31,200/30,200/37,215/1,200/59 v kat.území Hrabůvka a na pozemku p.p.č.1441/1 v kat.území Vítkovice.Výše uvedené stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu 5 79 odst.5 stavebního zákona na základě vyjádření Magistrátu města Ostravy odboru stavebně správního č.j.SMC/166788/ l4/Správ./Kov ze dne 21.5.2014 <.>
<br> Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor výstavby a životního prostředí jako speciální...

Načteno

edesky.cz/d/4355878

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz