« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 6/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.<.> 2020 strany 1-3 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Zápis č.X/XX ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 7.12.2020
<br>
<br> Přítomni: F.Dědina,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX,Petr
Blecha
Omluveni:
Hosté
a) schůzi zahájil starosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15hodin přivítáním členů
<br> zastupitelstva
b) při zahájení zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení
<br> schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
c) ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX XXXXX,XXX XXXX XXXXXX,zapisovatelem paní Petra
<br> Plotová.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br> Návrh usnesení č.42/2020:Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatele zápisu zasedání
<br> zastupitelstva ze dne 7.12.2020,pana Jiřího Hrbka apana Petra Blechu a zapisovatelem paní
Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro.7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.42/2020 bylo schváleno
<br>
d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna 8/2020
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2021
3) Aktualizace směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Schválení žádosti o dotaci do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava
5) Diskuse
6) Závěr
<br> a starosta navrhl program doplnit o následující bod:
- Návrh rozpočtu svazku DSO Dobříšska a Novoknínska pro rok 2021
<br>
Návrh usnesení č.43/2020: Hlasování o doplnění programu schůze o bod
- Rozpočet svazku DSO Dobříšska a Novoknínska pro rok 2021
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
<br> Usnesení č.43/2020 bylo schváleno
Předsedající dal hlasovat o schválení programu schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna 8/2020
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2021
3) Aktualizace směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Schválení žádosti o dotaci do Sociálního fondu regionu Br...

Načteno

edesky.cz/d/4353919

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz