« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
<br> Daňové příimv Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnoati Daň : přljmu fyz.osob za samostatné výděl.činnosti Daň : přijmu fyz.osob :: kapři.výn.Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za prov.sys.liku.kom odp <.>
<br> Odvod ?.loterii Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Nedaňové příimv
<br> Pronájem honitby
<br> Smrčné
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů Pronájem pozemků
<br> Přijmy : pronájmů nemovitosti Příjmy z úroků
<br> Přljmy : pmdeje pozemků
<br> Přijmy z Lesního družstva
<br> Příjmy : dividend
<br> Nedaňové příjmy ceikem
<br> Neinvestiční dotace pňjate na výkon státní správy
<br> Příimv celkem
<br> 400,00 1 0.00 35.00
<br> 420.00
<br> 865.00
<br> 1.00 55.00 1 0.00
<br> 158.00
<br> 1 954.00
<br> 0.30 37.00 20.00 10.00 20.00
<br> 0.70
<br> 100,00 70.00 0.00
<br> 258,00
<br> 70.80
<br> 2 282,80
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 (v tis.Kč) Běžné & kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 150.00 Odvádění a čištění odpadních vod 450,00 Pitná voda 500.00 Činnost knihovnická 15.00 Výdaje spojené s kroníkou 50.00 Veřejné osvetleni 130.00 Nákup poz'ernků 5.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 120.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.00 Sběr a svoz ostatních odpadů 10.00 Sportovní zařízení 15.00 Péče o vzhled obce 150,00 Požárni ochrana JSDH 40.00 Požaml ochrana dobrovolná část 15.00 Odměny členů zastupitelstva obce 280.00 Činnost místní správy 327.80 Z toho: osobni výdaie 1 10.00 povinne pojistné 20.00 knihy a tisk 1.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nakup materiálu 13.00 plyn 25.00 elektrická emergie 25.00 pohonné hmoty 1.00 služby pošt 1.30 služby telekomunikací 13.00 služby peněžních ústavů 1.00 nákup ostatn ich služeb 5.00 opravy a udržování 20,00 pohoštění 1.00 budovy.XXXX a stavby XX,XX poradenské a právní služby XX.00 nájemné 1.00 věcné dary 3,00 nakup kolků 1.00 platby daní a poplatků 2.00 poskytnuté příspěvky 6.50
<br> Výdaje celkem 2 282,8...

Načteno

edesky.cz/d/4352260

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz