« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Sbírka zákonů č. 220 ze dne 14.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SZ č. 220 ze dne 14.12.2020.pdf (127.42 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 220 Rozeslána dne 14.prosince 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 532.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
<br> 533.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 534.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
<br> 535.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 536.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 537.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření
<br>
<br> 532
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.prosince 2020 č.1325
<br> o změně krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.zrušuje s účinností ode dne 16.prosince 2020 od 00:00 hod.usnesení vlády ze dne 12.října 2020 č.1029 <,>
vyhlášené pod č.413/2020 Sb <.>,o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání
nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb;
<br> II.nařizuje s účinností ode dne 16.prosince 2020 od 00:00 hod.všem poskytovatelům sociálních služeb <,>
poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění
pozdějších předpisů,(domov pro seniory,domov se zvláštním režimem),aby v případě vycházky uživa-
telů mimo objekt nebo areál zařízení,ve kterém je poskytována sociální služba,a to po dobu t...

Načteno

edesky.cz/d/4351953

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz