« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC DĚPOLTOVICE Zastupitelstvo obce Děpoltovice Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.3/2020 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením č.5/3 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> č|.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Děpoltovice,včetně nakládání se stavebním odpadem1 <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> &) Biologické odpady rostlinného původu,b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Směsný komunální odpad <,>
<br>,) Jedlé oleje a tuky2
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g) a i).Čl.3 Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů.2 Vyhláška Ministerstva Životního prostředí č.321/2014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu — 5 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020 <.>
<br> 1
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 1)
<br> 1)
<br> 3)
<br> Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny plošně na území obce.Seznam stanovišťje k dispozici na Obecním úřadě Děpoltovice a na ...

Načteno

edesky.cz/d/4351942

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz