« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - Obecně závazná vyhláška č.1/2020 Požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC DĚPOLTOVICE Zastupitelstvo obce Děpoltovice Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.1/2020,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2003,POZARNI RAD OBCE
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením č.5/1 usneslo vydat na základě š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Zrušovací ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j e Obecně závazná vyhláška č.1/2003 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE,ze dne 8.10.2003 <.>
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni vyhlášení <.>
<br> XXXX XXXXX starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.12.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2020
<br> Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4351940

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz