« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Vávrovice - Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 20.6.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Vávrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 20.6.2016

Pozvánka na 16.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 20.6.2016 | Městská část VávrovicePOZVÁNKA
Svolávám podle  § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů
16.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  
na  pondělí dne 20.června 2016 v 9.00 hodin
do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 
 
      
 
 
 
            Seniorcentrum Opava,p.o.-  vystoupení Ing.Michala Jedličky
 
písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
 
písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
zpracovali Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXX
 
X/XX      Obecně závazná vyhláška č.X/XXXX o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných SMO
                        písemně předkládá  p.XXXXX XXXXXXXXX
             zpracovala Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
X/XX                  Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému a závěrečná zpráva za rok 2015 oddělení BHKR KTAJ MMO
písemně předkládá JUDr.XXXXX XXXX
zpracovali plk.PhDr.Bc.XXXX XXXXXXXX,vedoucí ÚO PČR KŘP MSK <,>
plk.Ing.XXXXX XXXXXXXXX,ředitel ÚO Opava HZS MSK <,>
MUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,ředitel ÚO Opava ZZS MSK <,>
 
8/16      Souhlas s použitím finančních prostředků na spolufinancování akce - EDS 014D2410006393 „Opava – Kateřinky – dopravní automobil“
            písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
 
X/XX      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb
na rok 2016
            zpracovaly Bc.XXX XXXXXXXX,Mgr.Monika Macháčová 
 
XX/XX    Systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016 a 2017
písemně předkládá p.XXXXX XXXXXXXXX
zpracovaly Bc.XXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
 
XX/XX    Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě
písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
             zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
  
            zpracoval Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
 
písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
 
XX/XX    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene
            písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
            zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
 
            zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
 
XX/XX    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2015
písemně předkládá Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
 
XX/XX    Obecně závazná vyhláška č.X/XXXX,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
             zpracovaly pí XXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
 
XX/XX    Obecně závazná vyhláška č.X/XXXX,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2015,o stanovení míst a času provozu sázkových her,loterií a jiných podobných her
písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
zpracovali Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,pí XXXX XXXXXXXX
tento materiál byl dne X.X.XXXX dodatečně stažen
 
20/16    Obecně závazná vyhláška č.X/2016,kterou se mění obecně závazné vyhlášky č.4/2015,Statut statutárního města Opavy
             písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
 
zpracovala Mgr.XXXX XXXXXXXXX
 
XX/XX    Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá p.XXXXX XXXXXXXXX
            zpracovala Ing.Andrea Štenclová 
             písemně předkládá Ing.XXXXXX XXXXXXX
             zpracovali Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
 
             zpracovali Mgr.XXXXX XXXXXXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXXXXX
   
XX/XX    Dodatek č.X ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků uzavřené mezi SMO a Opava Development Company,a.s <.>
            písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
            zpracovali Ing.XXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
 
            zpracovali Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXX
 
            zpracovali Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXX
 
            písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
 
XX/XX    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst.2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst.1 zákona o obcích:
-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 13.04.2016 do 09.06.2016
-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 22.04.2016 do 17.06.2016
písemně předkládá Ing.XXXXX XXXXXXX
            zpracovali JUDr.XXXXX XXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXXXXX
 
 od XX.XX.XXXX
             zpracovala pí XXXXXX XXXXXXXXXXXX
            písemně předkládá Ing.Radim Křupala 
            zpracovali JUDr.XXXXX XXXX,pí XXXXXX XXXXXXXXXXXX
 
 
 
 
NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 16.ZASEDÁNÍ ZMO DNE 20.6.2016
1.část 
  1/16    Zahájení
  3/16    Schválení programu ZMO
 
            Seniorcentrum Opava,p.o.-  vystoupení Ing.Michala Jedličky
 
  4/16    Závěrečný účet SMO za rok 2015
  5/16    Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31.12.2015
12/16    Dotace ostatní
  8/16    Souhlas s použitím finančních prostředků na spolufinancová...

Načteno

edesky.cz/d/434786

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Vávrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz