« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 303.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

303.pdf
50%W
<br> 1M
<br> Bylo souCasne zverejnene na www.vitkovice.ostrava.cz
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Vítkovice
<br> \AA 5% Statutární město Ostrava * oibfír organizační,vnitřních věcí Úřad městského obvodu Ostrava-Jih “ “ “W
<br> a 37 Odbor dopravy a komunáínich služeb 9 „OHŽJĚAVM“
<br> Statutární město Ostrava.Uřad městského obvodu
<br> Vaše znacka: 20—201-HK V T OV CE
<br> Ze dne: 8.12.2020 ) ď/
<br> Čj.' JIH/105254ÍŽOÍODK/Bál odbor.<.>.<.>.<.>
<br> Sp.zn.: S-JIHÍ'! 03507120100K14 písemnost evídenčn' <,>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX.Clslo Wď/M_
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX vyvěšena dne./ÝÍ/Íď/Ž?
<br> E—maii: getra.balkova©ovajih.cz.<,>
<br> Datum: 14.12.2020 snata dneiiy/ý/ za spravnost:.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Veřejná vyhláška Opatření-obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komumkacrch
<br> Úřad městského obvodu Ostrava - Jih,vykonávající podle 5 61 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava (5.14/2013 - Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením & 124 odst.6 zákona č.381l2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") a vydávájako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace ili.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava - Jih toto opatření obecné povahy podle €? 77 zákona o silničním provozu,ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Úřad městského obvodu Ostrava — Jih,odbor dopravy a komunálních síužeb,spředchozirn souhlasem příslušného orgánu Policie ČR vyhovuje žádosti ze dne 8.12.2020,kterou podaío Statutární město Ostrava,Kč 00845451,Prokešovo náměstí 180318,702.00 Ostrava - Moravská Ostrava zastoupeno na základě plné moci právnickou osobou STASPO,spol.s r.o <.>,IČ 41035704,Těšínská 1141254,716 00 Ostrava — Radvanice zastoupenou na záktadě plné moci fyzickou osobou paní Hanou...

Načteno

edesky.cz/d/4345081

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz