« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Informace o konání 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka 
Obec Zbyslavice,Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
Informace
o konání 15.zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice
Obecní úřad Zbyslavice  souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění informuje o konání 15.zasedání Zastupitelstva obce Zbyslavice,svolaného starostkou obce Regínou Vřeskou
Doba a čas konání: čtvrtek 17.prosince 2020 v 18:00
MÍSTO konání: JÍDELNA Hospůdky na kopečku ve Zbyslavicích
Návrh programu:
1.Zahájení <.>
2.Organizační záležitosti <.>
3.Projednání financování,návrh rozpočtu na rok 2021,střednědobý výhled 2022-2024
4.Projednání podkladů Sdružení obcí Bílovecka
5.Informace o probíhajících stavbách,výstavba nové základnové stanice RDTF sítě CETIN „47422_NJZBS“
6.Finanční Podpora sociálních služeb
7.Smlouvy – věcná břemena
8.Různé
9.Diskuse
10.Závěr
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
starostka obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.prosince 2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 18.prosince 2020
<br> 43%
<br> 4}}

Načteno

edesky.cz/d/4342940

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz