« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení.pdf (1.37 MB)
Obecní úřad Radovesnice l Lošanská 23,Radovesnice | 280 02
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX Datum:XX.XX.XXXX
<br> Telefon: XXX XXX 051 Dušková D.Datové schránky: uk4bmrx
<br> Email: podatelna©radovesnice.cz
<br> Věc: Oznámení o zahájení řízení
<br> Obecní úřad Radovesnice I,jako příslušný silniční správní úřad podle 940,odst.5,písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) jako příslušný orgán kzařazování pozemních komunikací do kategorie místních komunikací v souladu s ustanovením 53,odst.1 zákona o pozemních komunikacích zahajuje řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikacív katastrálním území obce Radovesnice l na základě těchto předložených dokladů:
<br>.Žádost obce Radovesnice I ze dne 24.09.2020 ve věci zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
<br>.Předložení pasportu místních komunikací správního území obce Radovesnice I,který byl zpracován GK Ing.XXXXXX XXXXXX (dále jen pasport místních komunikací) <.>
<br> Pasport je zpracován v souladu s ustanovením 93,odst.1 a 56 zákona o pozemních komunikacích a dle 52,53 a 95 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen vyhláška) <.>
<br> Pasport místních komunikací je knahlédnutí na obecním úřadě Radovesnice l vúředních hodinách čtvrtek od 17,00 hodin do 18,00 hodin a dále na základě tel.domluvy na tel.725 021 051 po dobu 15 dnů,kdy se mohou účastníci řízení vsouladu s ustanovením 550 správního řádu vyjádřit kpodkladům pro pasport místních komunikací,kpodkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění,případně navrhnou jeho doplnění <.>
<br> V pasportu komunikacíjsou podrobně uvedeny vlastnické poměry komunikací.Silniční úřad si ověřil v katastru nemovitostí vlastníky všech pozemků,na nichž jsou komunikace umístěny <.>
<br> Svým stavebně technickým vybavením komunikace odpovídají svému určení,to znamená,...

Načteno

edesky.cz/d/4341355

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz