« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Rozpočet pro rok 2021 ZŠ a MŠ Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kopie - Rozpočet 2021 ZŠ.xlsx (XLSX 17.03 kB)
ZŠ a MŠ Dřísy
ROZPOČET NA ROK 2021
<br> organizace: Základní škola a mateřská škola Dřísy
<br> NÁKLADY:
zdroj účet popis ROZPOČET 2019 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje) NÁKLADY 2019 CELKEM Rozpočet 2019-od zřizovatele ROZPOČET 2020 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje) ROZPOČET 2021 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje) Rozpočet 2021-od zřizovatele komentář
mzdové nákl.z jiných zdrojů: 262,000 261,998 262,000 202,000 0 0
0
provoz 527050 Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy 0 0 5,200 5,000 5,000
provoz 527060 Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců 9,500 29,241 22,200 22,000 22,000
provoz 527070 Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka 2,000 1,950 1,300 1,000 1,000
provoz 527080 Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
provoz 501020 Spotřeba materiálu-léky 2,000 1,775 2,000 2,000 2,000
provoz 501030 Spotřeba materiálu-učebnice 0 0 2,800
provoz 501040 Spotřeba materiálu-učební pomůcky 0 0 3,000 10,000
provoz 501050 Spotřeba materiálu-všeobecný materiál 153,000 216,150 28,900 230,000 230,000 50,800
provoz 501090 Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028 0 0 10,000
provoz 558010 Drobný dlouhodobý majetek-hmotný 10,000 222,250 60,000 46,000 50,000
provoz 502010 Spotřeba energie-voda 314050 60,000 42,482 60,000 60,000 60,000 60,000
provoz 502020 Spotřeba energie-teplo 314020 0 0 0 0 0 0
provoz 502030 Spotřeba energie-plyn 314030 0 0 0 0 0 0
provoz 502040 Spotřeba energie-elektřina 314040 105,000 99,280 105,000 115,000 115,000 115,000
provoz 502050 Spotřeba energie-pevná paliva 180,000 166,980 180,000 210,000 210,000 210,000
provoz 511010 Opravy a udržování 50,000 181,057 50,000 93,000 100,000 100,000
provoz 512010 Cestovné 13,000 13,002 13,000 14,000 14,000 14,000
provoz 513010 Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0
provoz 518010 Ostatní služby-poštovné 4,000 4,188 4,000 3,000 3,000 3,000
provoz 518020 Ostatní služby-telekomunikace 28,000 27,381 20,000 28,000 28,000 28,000
provoz 518030 Ostatní služby-nájem 0 0 0 0 0 0
provoz 518040 Ostatní služby-revize 25,000 34,681 31,500 1...

Načteno

edesky.cz/d/4340155


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz