« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 2.12.2020
<br> Spiszn.: OV/3695/2020-Tisj Č.j.: OV/24458/20 Tisj Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> E—mail: podatelna©kralovicecz Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datum: 7.12.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECl—IODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice.odbor výstavby.jako správní orgán příslušný podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem,kterého zastupuje GasNet Služby,s.r.o <.>,IČO 27935311,Plynárenská č.p.499/1,Zábrdovice,602 00 Brno,kterého zastupuje REVIS - Praha,spol.s r.o <.>,IČO 41190114,\"ýpadová č.p.317/19,Praha S-Radotín,153 00 Praha (dále jen "navrhovatel"),podle š77 odst.1 písm.c) a š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a “33 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v i
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na komunikacích: silnice II.třídy č.193.201,204,205,206,229,231,232,III.třídy č.0274,1803.1806.19310.19311.19312,19313.19314,1934,1939,20125,20126,20127,20128,20129.20130,20131,20132.20133,20134,20135.20136,20137.20138,20139.20140,20140a,20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042,2043,20510,20511,20512,20513,20513a,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063,2064,2066,2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318,2319 a 23220 okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice II.a III.třídy"),místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovicejako obecního úřadu obce s rozšířenou pnsobnos...

Načteno

edesky.cz/d/4340065

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz