« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Oznámení - Zahájení společného vodoprávního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova tř.2.Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská 493,Kralovice PSČ 331 41
<br> VAS DOPIS LN.- Zif DNE.5.11.2020 XXX XXXXXXXXX Cj; OŽP/XXXXXXX Mach.<.> sz,_ OŽP/XXXXXXXXX Mach Skalmkova 450/4: „ VYRIZUJF Machova 353 01 Marianske Lazne TEL 373 300 256 V zastou ení- ISDS: vudbxnx p.li—MAIL podatelnanE-kralovice.cz ZAKRA S'r'o' Sokolovská 784/41,323 00 Plzeň DATUM; 9 12 2030
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> XXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Skalníkova 450/4,353 01 Mariánské Lázně kterou zastupuje ZAKRA s.r.o.<.> Sokolovská 784/41.323 00 Plzeň IČ 080 64458 podala dne 5.l 1.2020 žádost
<br> a) o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových — významné vodní tok Mladotický potok IDVT 10100462 na pozemku parc.č.266/1 z domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“").v kat.území Potvorov.Obec Potvorov,kraj Plzeňský,HGR 5132 — Žihelská pánev,vodní útvar povrchových vod BER_0610 Mladotický potok od pramene po ústí do toku Střela.č.h.p.1-11-02-0580—0-00:
<br> Vypouštění odpadních vod do vod povrchových ie navrženo v tomto rozsahu a parametrech:
<br> Množství vypouštěných odpadních vod:
<br> Qpl'ům dex max-Qmřs.Qrok 0.005 l/s 0008 MS 15 m3/měs.180 m3/rok Jakost vypouštěných odpadních vod: "m" [mg/H CHSKc.BSK; NL 170 50 60
<br> "m" „ nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v ntg/l
<br> Určení polohy vypouštění (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1039361,817961 <.>
<br> b) o vydání Společného územního a stavebního povolení k DČOV dle dokumentace pro společné povolení „Likvidace odpadních a dešťových vod pro objekt na prac.č.266/2 v k.ú.Potvorov“,na pozemku parc.č.266/2 (ostatní plocha),266/1 (ostatní plocha) v kat.uzemí Potvorov.obec.Potvorov„ kraj Plzeňský.vodní útvar BER_0610 Mladotický potok od pramene po ústí do toku Střela,Č.h.p.1-11-02-0580-0—00:
<br> Popis povolovaného Stavebního zameru:
<br> Je...

Načteno

edesky.cz/d/4340062

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz