« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Oznámení - Zahájení společného vodoprávního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova tř.2,Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pracoviště Manětínská 493,Kralovice PSČ 331 41
<br> VÁŠ Dopis ZN Zlí tma ze 10 2020 XXXXX XXXXXX či XXX: XXXXXXXXXXXXX - SZ: XXXXXXX XXXX Potvorov XX <.>,331 41 Kralowce VYŘIZUJE: Machová \/ zastoupeni: 33%; „33% 30" 356 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> : _|X xnx.<.> E—MAIL: podatelnanralovicecz KOZOJCdy 1667 331 41 KFEIIOVICC DATUM; 10.12.2020
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> XXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Potvorov 18,331 41 Kralovice,ktereho zastupuje Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Kozojedy 166,331 41 Kralovice podal dne 26.10.2020 žádost
<br> a)
<br> o vydání povolení kvypouštění odpadních vod do vod podzemních (formou vsakovaeího objektu) z domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“) na pozemku parc.č.592/2,v kat.uzemí Potvorov,obec Potvorov.kraj Plzeňský,HGR 5132 Žíhelská,útvar podzemních vod č.51320 Žihelská pánev,e.h.p.1-11-02-0590-0-00:
<br> Vypouštění odpadních vod do vod povrchových ie navrženo v tomto rozsahu a parametrech:
<br> 1
<br> Množství vypouštěných odpadních vod:
<br> Qpruiu ann [11aXvQ121É>.Qrok 0007 1/5 001 1/5 17,33 it?/měs.208 nthfrok Jakost vypouštěných odpadních vod: ! "m" [mg/[] CHSKC,BSKs N-NHí“ NL 150 40 20 30
<br> Určení polohy místa vypouštění (orientačně souřadnice v JTSK1: 1040682,816346 <.>
<br> b) o vydání Společného územního a stavebního povolení k DČOV dle projektové dokumentace
<br> 9)
<br> „DOMOVNÍ čov k.ú.Potvorov,parc.č.592/251,na pozemku p.č.592/2 (orná půda) vkat.území Potvorov,obec Potvorov.kraj Plzeňský,HGR 5132 Žihelská,útvar podzemních vod č.51320 Žihelská pánev,0.h.p.1—11-02—0590-0-00,vodní útvar BER_0610 Mladotíeký potok od pramene po ústí do toku Střela:
<br> Popis povolovaného Stavebního záměru: Jedná se o domovní čistírnu odpadních vod
<br> — AS-VARIO comp SK + vsakovaci tunel 2ks (2 x 2,3 x 1,3 x 0,8 m) Určení polohy DČOV (orientačně souřadnice v JTSK): 1040680,816338 <.>
<br> Určení polohy vsakovací...

Načteno

edesky.cz/d/4340060

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz