« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 299.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

299.pdf
„%,/a MWWMJŽ/ÁD/M/á
<br> Statutární město Ostrava
<br> ;
<br>./.Magistrát města Ostravy „"f.-.= (* odbor vnitřních věcí
<br> mmm Č“ 3% N a řízen i m ěsta VWéšena dne :;_-_-—_
<br> sňato dne : za správnost Gahrlěig Kozubžšá & v,<,> v „ souběžně zveřejněna na lnt Narlzem mesta c.1 1/2020 /
<br> kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním
<br> Rada města se usnesla usnesením č.5417/RM1822/79 dne i.12.2020 vydat podle 5 11 a 5 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 23 odst 1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,toto
<br> nařízení města:
<br> Článek 1 Předmět a účel úpravy
<br> Předmětem úpravy tohoto nařízení města (dále jen „nařízem'“) je za účelem organizování dopravy na území města
<br> a) vymezit oblasti města,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 5_] ednanou v souladu s cenovými předpisy“
<br> aa) k stání silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) ve městě na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24 hodin <,>
<br> ab) k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisuz),která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,nebo k stání vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovité věci ve vymezené oblasti města <,>
<br> ac) k stání vozidla statutárního města Ostrava,vozidla registrovaného poskytovatele sociálních služeb ve smluvním či obdobném vztahu se statutárním městem Ostrava či s jeho městským obvodem v oblasti poskytování sociálních služeb,vozidla provozovatelů přepravní a distribuční soustavy dle zákona č.45 8/2000 Sb <.>,která provádí činnosti spojené s pracovním výkonem ve vymezené oblasti města <.>
<br> b) stanovit způsob placeni sjednané ceny a způsob prokazování jejího ...

Načteno

edesky.cz/d/4339806

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz