« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočina - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu - Rváčov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna_vyhlaska_oop_doplneni_dopravniho_znaceni_rvacov12_2020.pdf
Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
<br>
<br> Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El.podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz
<br> Bankovní spojení:
Komerční banka,a.s <.>
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
<br> Spisová značka:
S-SÚ/80306/2020/7
Strana 1 (celkem 4)
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Hlinsko *MUHLX00KT9CB*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,Hlinsko
<br> Váš dopis ze dne: 4.12.2020
<br> Vaše značka:
Č.j.: Hl 80436/2020/SÚ
<br> Spisová značka: S-SÚ/80306/2020/7
<br> Spisový znak – skart.znak/lhůta: 280.4/A20
<br> Opráv.úřední osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
E – mail: zastera@hlinsko.cz
<br> Počet listů/příloh: 4 str <.>
<br> V Hlinsku dne: 7.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Hlinsko,stavební úřad - úsek silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
<br> vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 4.12.2020,kterou podala
<br> Obec Vysočina,IČO 00271217,Dřevíkov č.p.55,Vysočina,539 01 Hlinsko v Čechách 1
<br> (dále jen "navrhovatel") <,>
<br> doručuje
<br> podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> a podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
po předchozím písemném stanovisku Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim č.j.KRPE-80784-
<br> 1/ČJ-2020-170306 ze dne 2.12.2020
<br>
<br> na komunikaci: místní komunikace v obci Vysočina,místní části Rváčov,viz výkre...

Načteno

edesky.cz/d/4337778

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz