« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Pozvánka a program na 16. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program na 16. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
<br> ZASTUPITELSTVA
<br> Program 16.zasedání zastupitelstva obce Výkleky,které se bude
<br> konat dne 17.12.2020 v 17:30 ve Společenském domě – klubovně
<br> obce Výkleky
<br> 1.Souhlas Obce Výkleky s uskutečněním svatebního obřadu dne 24.4.2021
na parcele č.1255 a na parcele č.61
<br>
<br> 2.Rozpočet Obce Výkleky na rok 2021
<br>
3.Rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace (Mateřské
školy Výkleky) na rok 2021
<br>
<br> 4.Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace (Mateřské
školy Výkleky) na rok 2021
<br>
<br> 5.Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
<br> odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> 6.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Výkleky – Český svaz
chovatelů,z.s <.>
<br>
<br> 7.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Výkleky – Sbor dobrovolných
hasičů
<br>
<br> 8.Žádost firmy Emontas,s.r.o.na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na parcele č.1260 <,>
<br> k.ú.Výkleky
<br>
<br> 9.Odměna ředitelky Mateřské školy Výkleky,příspěvkové organizace
<br>
10.Různé
<br>
<br> Ve Výklekách dne 10.12 2020
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka obce Výkleky
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXX XXXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4337748

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz