« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Rozpočtové opatření č.9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doplňující informace
Obecní úřad Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: www.obecmeclov.cz
Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Meclov na adrese Meclov 137
<br> ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROKU 2020
Schválené rozpočtové opatření č.9
Vyvěšeno na elek.úřední desce dne: 30.11.2020
Sejmuto z elek.úřední desky dne: 31.12.2020
Tel:
379428822
č.ú.:3828321/0100 KB Domažlice
IČO: 00253553
<br>
Fax:
<br> e-mail:
podatelna@obecmeclov.cz ID XXX.s.: ajcaXrr
Rozpočtové opatření č.9
Obec Meclov,lČO 00253553
<br> KEO4 1.8.4 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.9l2020
<br> Radě jsou předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 4112 320 000,00 32 100,00 352 100,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Celkem za Par: 320 000,00 32 100,00 352 100,00 Příjmy celkem 320 000,00 32 100,00 352 100,00 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2141 5154 2 000,00 10 000,00 12 000,00 Elektrická energie Celkem za Par: 2141 2 000,00 10 000,00 12 000,00 Vnitřní obchod 2212 5171 600 000,00 -13 238,00 586 762,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 2212 600 000,00 -13 238,00 586 762,00 Silnice 3341 5139 4 000.00 5 000,00 9 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 3341 4 000,00 5 000,00 9 000,00 Rozhlas a televize 3412 6121 3 472 835,00 -1 212 738,00 2 260 097,00 Budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XX X X,XX XXX 165,00 _ 699 165,00 Budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XX X,XX XXX XXX,00 513 573,00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX X XXX XXX,00 0,00 3 472 835,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3419 5154 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Elektrická energie Celkem za Par: 3419 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Ostatní sportovní činnost 3631 5164 270 000,00 30 000,00 300 000,00 Nájemné Celkem za Par: 3631 270 000,00 30 000,00 300 000,00 Veřejné osvětlení 3726 5169 9 000,00 2 000,00 11 000,00 Nákup ostatních Služeb Celkem za Par: 3726 9 000,00 2 000,00 11 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních 3745 5031 70 000,00 5 000,00 75 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3745 5139 80 000,00 10 000,00 90 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 3745 150 000,00 15 000,00 165 000,00 Péče o vzhled obcí aveřejnou zeleň 5512 5137 30 000,00 2 000,00 32 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5171 350 000,00 -85 000,00 265 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 5512 380 000,00 -83 000,00 297 000,...

Načteno

edesky.cz/d/4336646

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz