« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Výzva k podání nabídky VZMR POSTŘEKOV/Modernizace VO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zd-010-vyzva-k-podani-nabidky.pdf
Veřejný zadavatel
<br> Obec Postřekov Postřekov 270 345 35 Postřekov IČ: 00253685
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim 5 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon) <.>
<br> Označení veřejné zakázky
<br> POSTŘEKOVI Modernizace V0
<br> Popis veřejné zakázky
<br> Rekonstrukce,opravy,výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle technického standardu vymezeného v technických přílohách a v položkověm rozpočtu,jež jsou přílohou ZD <.>
<br> Klasifikace předmětu VZ (CPV číselník - Common Procurement Vocabulary):
<br> 45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316110—9 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 45000000-7 Stavební práce
<br> Druh veřejné zakázky
<br> V uzavřené výzvě podle směrnice Zadavatele mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>
<br> Způsob zveřejnění výzvy
<br> Výzva bude zveřejněna na webových stránkách obce a výzvu k podání nabídky obdrží konkrétní dodavatelé osvětlovací techniky na základě výběru a referencí zjištěných zadavatelem <.>
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Obec Postřekov
<br> Postřekov 270
<br> 345 35 Postřekov
<br> IČ: 00253685
<br> Oficiální webové stránky: http:/lwww.obecgostrekovcz/
<br> Statutární orgán zadavatele
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta obce,urad©obecgostrekovcz
<br> Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele úkony v rámci zadávání veřejné zakázky je zastupitelstvo obce.přičemž starosta obce zajišťuje organizačně technické zabezpečení řízení o výběru dodavatele <.>
<br> Místo plnění Katastrální území [číslo KÚ; Postřekov [726168],okres Domažlice Doba plnění Zahájení díla: 01.04.2021
<br> Ukončení díla: 31.10.2021
<br> Strana 1 z 9
<br> Zásady postupu zadavatele
<br> Zásady podle 5 6 Zákona <.>
<br> (1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti <.>
<br> (2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a ...

Načteno

edesky.cz/d/4336640

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz