« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
DOŠLO
<br> Úřad městské části města Brna Brno gih Man'ánské nám.1,617 00 Brno
<br> l l l l
<br> _,„ i 0 “i " 2020 lllllllllllllillllllli MAGISTRAT MESTA BRNA q Q&(bq “DL ; 601 67 BRNO,Kounicova 67 ' :.Pínoh'a: ! Odbor dopravy Č.j.MMB/0509678/2020 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0509678/2020 Ing.Lang /542l742l7 10.12.2020 Městská část Brno-jih Doručeno: 10.12.2020 MCBJIH/12239/2020 v,<,> \,"Sif přílohyzz VEREJNA HLAS I II III" llllllllllllllllllllll
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY bcoíesmecdff
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) á 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-Z8280-28/ČJ-2020-0600DI,ze dne 2.12.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením € 171 a následně části šeste' zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> DoZBos s.r.o <.>,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXX XX XXX
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Ořechovská a na místních komunikacích Osamělá,Blízká,Rozhraní a Vzdálená podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu dostavby kanalizace na ul.Osamělá,Blízká 2 Rozhraní <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 4.1.— nejdéle do 17.12.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je...

Načteno

edesky.cz/d/4336258

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz