« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Nabídkové řízení na prodej pozemku k.ú. Stránice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídkové řízení na prodej pozemku k.ú. Stránice
Vyvěšeno dne:
<br> Úřad městsšrénčásti města Bma Mariánské nám.CLJ;h 617 00 Brno
<br> 1 U -12- 2020 Č.j.MMB/0439396/2020 “_ „\an ÉL
<br> Příloha: ___—___—
<br> DOŠLO
<br> Statutární město Brno
<br> vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 792 m2 v Brně,k.ú.Stránice
<br> Jedná se o pozemek p.č,513/2 zahrada o výměře 792 m2 v k.ú.Stránice při ulici Údolní <.>
<br> Minimální kupní cena pozemku činí 6.969.600,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy <.>
<br> Na Majetkovém odboru MMB,Malinovského nám.3,Brno,dv.č 212 nebo na internetových stránkách wwwarno cz včásti „Nabídka majetku města“ lze získat memorandum sdalsími informacemi a podmínkami k předložení nabídky <.>
<br> Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrátu města Brna,Majetkový odbor,Brno,Malinovského nám.3,2.patro,dv.č.216 nebo 217 dne 20.01.2021 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 22.01.2021 od 9:00 do 12:00 hodin.Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné.K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo <.>
<br> Jako projev vážného zájmu o koupi výše uvedeného pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna je požadováno složení kauce ve výši 1.000.000,- Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce <.>
<br> Prohlídka pozemku se koná dne 12.01.2021 ve 14:00 hodin na místě samém <.>
<br> Případné další informace podá na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna: Mgr.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: rackovairena©brnocz
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: frimmelova.renata©brnocz Mgr.XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: navratil.tomas©brno.cz
<br> Statutární město XXXX si vyhrazuje právo změnit termín pro podání nabídky nebo způsob předložení (doručení) nabídky,pokud tak bude nezbytně v souvislosti s platnými právními předpisy nebo interními směrnicemi Magistrátu města Brna vydanými !( zabránění šíření nákazy COVlD-19,Informace o případných změnách budou zveřejněny na internetových stránkách www.brno.cz v sekci věnované tomuto nabídkovému řízení <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4336257

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz