« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 08/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 08/2020
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 10.12.2020
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.08/2020,které se bude konat dne 22.12.2020
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.07/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Náhrada výdělku
5.Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
6.Zvolení předsedů a členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
7.Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
8.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí
<br> daru na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
9.Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
10.Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátky zápůjček od Nemocnice Jihlava <,>
<br> příspěvkové organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s pořízením vybavení
rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT
<br> 11.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek a zápůjčka na obnovu
zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nové
Město na Moravě,příspěvkové organizace
<br> 12.Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny <,>
příspěvkové organizace
<br> 13.Majetkoprávní příprava pro stavbu III/02324 Řípov,rekonstrukce zárubní zdi
14.Prodej pozemku v k.ú.a obci Lučice
15.Vzájemné darování pozemků v k.ú.Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
16.Darování pozemku v k.ú.a obci Velké Meziříčí
17.Darování pozemků v k.ú.Kožichovice,obec Kožichovice
18.Výmaz před...

Načteno

edesky.cz/d/4335286

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz