« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Oznámení, Usnesení, Vyjádření k podkladům rozhodnutí - Prodloužení vodovodního řádu z ulice Velká Strana v k.ú. Zbyslavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení,Usnesení, Vyjádření k podkladům rozhodnutí - Prodloužení vodovodního řádu z ulice Velká Strana v k.ú. Zbyslavice.
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka: neuvedena
<br> Ze dne: 22.Září 2020 „
<br> Č.j.: SMO/707816/20/OZPv/Po dl (11 'k Sp.zn.: S-SMO/531761/20/OZP/9 & mz “* OW“ “ Vyřizuje: Ing.Poláchová
<br> Telefon: +420 599 442 506
<br> Email: jpolachova©ostravacz
<br> Datum: 9.prosince 2020
<br> I.Oznámení II.Usnesení č.1081/20ÍVH III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí
<br> a veřejná vyhláška <.>
<br> 1.OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání společného povolení <.>
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle & 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,a dle g“ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle 5 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.© 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle % 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle % 94rn zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je pan Ing.Lubor Veseiý,nar.<.> bytem SNP 701,742 83 Klimkovice,zastoupeného na základě plné moci paní Alenkou Zenčíkovou,Korunní 1025/30,709 00 Ostrava—Mariánské Hory,IČ 18971962,bylo zahájeno vodoprávní řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu z ulice Velká Strana v k.ú.Zbyslavice“ dle š94p zákona č.183/2006Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Předložený projekt řeší:
<br> stavbu vodovodu pro veřejnou potřebu,který bude sloužit kzásobování novostaveb rodinných domů v předmětné lokalitě pitnou vodou <.>
<br> Vodovodní řád je navrženo napojit na stávající vodovod pro...

Načteno

edesky.cz/d/4333308

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz