« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 298.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

298.pdf
„WWW “
<br> „.=- Statutární město Ostrava “W Městský obvod Vítkovice "8% úřad městského obvodu
<br> Oznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.14/2020
<br> Druh práce: Referent/ka speciálního stavebního úřadu,stavební úřad,silniční správní úřad Charakteristika práce: — Komplexní výkon činností souvisejících s přenesenou působností v oblasti speciálního stavebního úřadu,silničního správního úřadu a stavebního úřadu.Odbor: Výstavby,životního prostředí a stavebního řádu.Doplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: určitá — zástup za dlouhodobě nepřítomného úředníka—dočasná pracovní neschopnost.Předpoklady pro — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> vznik pracovn ího poměru:
<br> — dosažení věku 18 let <,>
<br> — způsobilost k právním úkonům,— bezúhonnost <,>
<br> — zdravotní způsobilost <,>
<br> — ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Kvalifikační Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v předpoklady: bakalářském studijním programu
<br> Jiné požadavky a organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> PI'O VZHÍk — schopnost samostatné práce <,>
<br> pracovního — zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů pomeru: — základní znalost zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava www.vitkovice.ostrava.cz posta©vitkoviceostravacz
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> — základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — základní znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — základní znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/4332810

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz