« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - úd 103.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd 103.pdf
„“My
<br> Statutární město Ostrava Pozvánka starosta městského obvodu Michálkovice
<br> Pozvánka na 11.zasedání zastupitelstva městského
<br> obvodu konané dne 17.12.2020
<br> Místo jednání: Začátek jednání:
<br> Návrh programu
<br> Časový rozvrh: 17:00 Zahájení Schválení programu 11.zasedání zastupitelstva městského obvodu Určení ověřovatelů zápisu Zpráva ověřovatelů zápisu Projednávání materiálů Organizační záležitosti Dotazy,připomínky,podněty členů ZMOb Diskuze - Různé Závěr
<br> Seznam materiálů:
<br> Poř.Číslo č.Materiálu
<br> [ ZMObeO30f20 Schválení programu zasedání
<br> Věc Předkládá
<br> ':.llr v ' V“ a ' ' o 2 ZMOb.0031 20 Urcem overovatelu zapisu Uřad městského obvodu Mich &'“va
<br> 3 ZMObf0032f20 Zpráva ověřovatelů zápisu písemnost „_ č.: ďďógZťÍf-d 4 712- 14269
<br> 4 ZMOb.-"0033.-“20 Zpráva o činnosti orgánů městského Mégane dne:
<br> obvodu sňata dne:
<br> za správnost: Mj.— <.>
<br> 5 ZMObf0035f20 Prodej casti pozemku parc.č.9211,souběžnězveřejnéna na internetu
<br> části pozemku parc.c c.114 pozemku
<br> parc.č.st.1499apozemku parc.č.st.1530 v k.ú.Michálkovice
<br> WSÁMM
<br> 6 ZMObf0036f20 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních,sportovních & volnočasových aktivit v roce 2021
<br> 7 ZMObf0034f20 Rozpočet na rok 2021
<br> 8 ZMObf0037i'20 Svěření majetku z projektu "Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice,U Kříže 28,po." do užívání základní škole
<br> 9 ZMObr'0038f20 Mimořádná odměna dle 5 76 zákona č.1283000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D.starosta
<br> V Ostravě Datum:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,Starosta
<br> JUDr.XXXXX XXXXX,Tajemník

Načteno

edesky.cz/d/4332783

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz