« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna.Brno g'ih Manánské nám.1,817 00 Brno
<br> 0 8 -12- 2020
<br> DOŠLO
<br> Magistrát města Brna 01.& AID—Q— 31 B R N 0 Odbor dopravy.Příloha: č.J.: MMB/0506253/2020/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP- ZN.: 5400/0D/MMB/0506253/2020/2 TEL-lE-MAlLi 542 174 612 / k|imszova.gabriela©brno.CZ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městská část Brno-jih Doručeno: 08.12.2020
<br> Vyvěšeno dne: [] 9 —12- 2020 Uhdměsbšglgágihměsta Bma MŠBJIH/1215ŠŠHŽOŽŽ2 mayské n.1,17 00 ?mo “'"" bc07es7735cd98
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dálejen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov (dotčený orgán podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB—208943—1/ČJ-2020—0600D|,ze dne 02.12.2020,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Vzdálená ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace plynovodní přípojky na ul.Vzdálená u parcely č.1844 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 01.04.2021 — 30.04.2021 (realizace 1 týden).Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanoveníje platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu ajeho platnost je ...

Načteno

edesky.cz/d/4332759

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz