« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 12.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 12.12.2020
Obe-c Ždírec
<br> starosta obce Ždírec _ Zdírcc,3.prosince 2020 Počet listů: 1 Zastupitelstvo obce Ždírec dle rozdělovm'ku
<br> Pozvánka na zasedání Zastugitelstva obce Ždírec
<br> Timto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírce & oznamuji mí sto,čas a jeho “program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec,asociací mistnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 12.prosince 2020 od 18:00 hodin
<br> Navržený l ) program: 2') 3) 4)
<br> 5) 6) 7) s) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.] zákona o obcích) & zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usneseni
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a rekonstrukce veřejného osvětlení k autobusové zastávce
<br> Dopravního značení v obci — povolení a výběr zhotovitele
<br> POVV 2021
<br> Webové stránky obce
<br> Rozpočet obce na rok 2021 - projednání návrhu
<br> Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022 — 2024
<br> 10) Pronájem a prodej obecn-ích pozemků ] l) Zajištění pořádku u kontejnerů na tříděný odpad
<br> 12) Inventarizace
<br> 13) Diskuse
<br> 141Různé Vyvěšeno dne: 3.12.2020 Sejmuto dne: 0.12.2020 Elektronicky zveřejněno dne: 3.12.2020
<br> Odojmuto s elektronické úřední desky dne: 8.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/4331128

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz